Svolávací systém

brain 1

Automatický svolávací systém neboli systém hromadného vyrozumění SIMPHONY slouží k automatizovanému vyrozumění skupin osob.

Funkce systému

Konferenční hovory

Konferenční hovory

Systém podporuje propojení účastníků do konferenčního hovoru. Technologicky není počet nijak omezen, v praxi se doporučují konference 3 – 10 účastníků najednou. Před spojením do konference je přehrána předdefinovaná zpráva, která účastníky zpraví o nastalé situaci a následně jsou všichni spojeni do konferenčního hovoru.

Interaktivní hovory

Interaktivní hovory

Hovor, který rozpoznává reakci účastníka pomocí tónové (DTMF) volby (stisknutí tlačítek na klávesnici telefonu). Podle reakce účastníků je potom proces směřován dále volbami pro úspěšně či neúspěšně provedenou aktivitu. Lze nastavit počet, při kolika souhlasných reakcích má systém aktivitu vyhodnotit jako úspěšnou či neúspěšnou.

Hromadné vyrozumění

Hromadné vyrozumění

Hromadný hovor, který v jednom okamžiku vytočí telefonní čísla požadovaného počtu účastníků a sdělí jim předdefinovanou zprávu. Zprávy se definují textově, systém pak pomocí funkce Text-to-speech převede text na mluvené slovo. Podporujeme český jazyk.

Hromadné SMS

Hromadné SMS

Pro rychlé rozesíláníé SMS používáme SMPP protokol (2 nebo 4 SIMkartovou SMS bránu) nebo O2 SMS Connector.

Emaily

E-mail

Pro nekritické situace nebo pro informovanost nepřímo zúčastněných stran lze rozesílat i e-maily.

Vyvoj SW a HW

API pro systémy 3. stran

Možnost využít naše zdokumentované REST API, díky kterému lze celý systém ovládat a získávat z něj zpětné informace.

Jak získat SIMPHONY?

Svolávací systém SIMPHONY není krabicové řešení, jedná se o produkt, který bývá součástí větších projektů, zaměřených na hromadnou komunikaci.

eye