apki

Aplikace pro
efektivní práci

Tvoříme aplikace, které pomáhají optimalizovat pracovní postupy a digitalizovat firemní procesy, zajišťují vyšší bezpečnost pracovníků v provozech, výrazně snižují spotřebu papíru a ostatních kancelářských potřeb, čímž podporují šetrný přístup k životnímu prostředí.

Pochůzky
 • Online pochůzkový systém,  Úkoly, Docházka

 • Ochrana osamocených pracovníků, Lone Worker, Man Down

 • Lokalizace uvnitř budov, GPS tracking

 • Správa majetku, Návštěvy

 • KPI, Reporty

Elektronické formuláře
 • Digitální formuláře

 • Zakázkové formuláře s grafy a výpočty

 • Údržba strojů a zařízení

 • Pokročilý reporting

 • Workflow formulářů

 • Elektronické propustky – přiravujeme

Svolávací systém
 • Vyrozumění většího počtu osob v jeden okamžik

 • Hlasové hovory s podporou TTS (Text to Speech)

 • Spojení účastníků do telekonference

 • Tónová (DTMF) odezva účastníka

 • Hromadné SMS (SMPP protokol nebo O2 SMS Connector)

Jsme oficiálními distributory těchto značek

Společnost TTC apki, s.r.o. je součástí skupiny TTC.

Společnost TTC apki, s.r.o. vznikla odštěpením divize ICT služeb ze společnosti TTC TELSYS, a.s., aby se mohla více zaměřit na rozvoj vlastních produktů a služeb, které v roce 2023 slaví desetileté výročí uvedení na trh.

Jakub Laurich
Jednatel a výkonný ředitel

+420 724 600 652
jakub@apki.cz

Pavel Novák
Jednatel a technický ředitel

+420 724 600 662
pavel@apki.cz

Nikola Nováková
Asistentka

+420 234 052 455

nikola@apki.cz

TTC apki, s.r.o.